İpsala Kaymakamı

Eyyup ÖZDEMİR

Mesaj Göndermek için Tıklayınız!

nöbetçi eczaneler

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürü:  Salih Mehmet ENGİN

Adres: Hükümet Konağı, Kat:4, İpsala
 
Tel: 0 284 616 1245, 616 2146

Faks: 0 284 616 1656

E-Posta: ipsala22@meb.gov.tr

İstek ve Şikayetler İçin Tel: 0 284 616 1245

Okul adres ve telefon bilgileri için tıklayınız!

Kurum Web Sitesi için Tıklayınız!

İlçede Milli Eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda yasa ve diğer mevzuatın uygulanması, geliştirilmesi. Milli birlik ve bütünlük içerisinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmanın desteklenmesi, hızlandırılması çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı olan bireyler yetiştirilmesinde araç olan eğitim öğretim sürecini düzenleyen eğitim sistemi ve işleyişinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, eğitim bilimlerindeki çağdaş yenilik ve gelişmeleri takip ederek araştırmalar yapılarak geliştirilmesi, bağlı kurumların ve çalışanların etkinlik ve verimlilikleri ile çalışan ve hizmet alanların memnuniyetlerinin arttırılması ve geliştirilmesini sağlamak amaç ve görevlerimizdir.

Kaymakamlık ve sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa çalışmaları ile ilçe merkezi, belde ve köylerimizde yapımı gerçekleştirilen teknoloji sınıflarının sayısı 41'e ulaşmıştır.

Kurumun İş ve İşlevleri

1. Kanun, tüzük. yönetmelik. yönerge. genelge, plan, program ve amirlerle kendilerine verilen görevleri yapmak.

2. Bulunduğu görev alanındaki Milli Eğitim Hizmetlerini incelemek, görev alanına giren okul ve kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek, kendi yetkisi dahilinde olanları yapmak, olmayanları yetkili makamlara bildirmek.

3. Görev alanında hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak, gerektiğinde ilgili makamlara teklifte bulunmak.

4. Görev alanına giren konularda istenilen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaştırılmasını sağlamak.

5. Müdürlüğün bünyesindeki gerekli iş bölümünün yapılmasını, yazışma ve işlemlerin hızlı, düzgün ve doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulmasını sağlamak.

6. Özgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders kitapları ile diğer araç ve gereçlerinin zamanında sağlanıp sağlanmadığını takip etmek ve gerekli tedbirleri almak.

7. Okul, kurum ve bakanlıkça açılan sınavların düzgün ve güven içerisinde geçmesini sağlamak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşlar

1. Halk Eğitim Merkezi
2. Öğretmenevi
3. Şehit Er Mustafa Aydın Çok Programlı Lisesi
4. Atatürk İlköğretim Okulu
5. Kurtuluş İlköğretim Okulu
6. Serhat İlköğretim Okulu
7. Şehit Polis İbrahim Sever İlköğretim Okulu
8. Balabancık İlköğretim Okulu
9. Esetçe İlköğretim Okulu
10. Hacıköy İlköğretim Okulu
11. İbriktepe Atatürk İlköğretim Okulu
12. Kocahıdır İlköğretim Okulu
13. Koyuntepe İlköğretim Okulu
14. Koyunyeri Aliço İlköğretim Okulu
15. Kumdere İlköğretim Okulu
16. Paşaköy İlköğretim Okulu
17. Sultanköy İlköğretim Okulu
18. Turpçular İlköğretim Okul
19. Cumhuriyet Anaokulu
20. İpsala Anadolu Lisesi
21. Yeni Karpuzlu Mustafa Gergin İlköğretim Okulu
22. Özel Merkez Motorlu Taşıt Sürücü Kursu
23. Özel İpsala Motorlu Taşıt Sürücü Kursu

Yaygın Eğitim Çalışmaları

Yaygın Eğitim, örgün eğitime hiç gitmemiş, ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerde çıkmış bireylere; gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak için örgün eğitimin yanında veya dışında onların, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde yaşam boyu yapılan eğitim–üretim–rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümüdür. İlçemizde Yaygın Eğitim çalışmaları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Halkımızın her konuda bilinçlendirilmesi, beceri kazandırılması amacıyla talepler doğrultusunda kurslar açılmaktadır. 
Bu Sayfa 4179 Kez Görüntülendi.

İpsala Pirinci Trakya'nın Hediyesi, İpsala Pirinci Doyurur Türkiye'yi

                 
T.C. İpsala Kaymakamlığı | 2010 | http://www.ipsala.gov.tr | Telefon: 0 284 616 1009 Fax: 0 284 616 1195 | kaymakamlik@ipsala.gov.tr
Adres: Hükümet Konağı Kat:3 İpsala/Edirne
Yandex.Metrica